Chuyên mục
Tin tức

Mật độ tông nguyên chuẩn là gì?

Mật độ tông nguyên chuẩn (standard solid density)

Mật độ tông nguyên chuẩn là mật độ ở những nơi in phủ nền (có giá trị tông tram là 100%). Mật độ tông nguyên chuẩn dùng để xác định các thông số cơ bản của quá trình in như: sự truyền mực, độ tương phản in, độ sai lệch sắc màu, độ ngả xám….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.