Chuyên mục
Tin tức

Mật độ tông nguyên chuẩn là gì?

Mật độ tông nguyên chuẩn (standard solid density)

Mật độ tông nguyên chuẩn là mật độ ở những nơi in phủ nền (có giá trị tông tram là 100%). Mật độ tông nguyên chuẩn dùng để xác định các thông số cơ bản của quá trình in như: sự truyền mực, độ tương phản in, độ sai lệch sắc màu, độ ngả xám….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *