Chuyên mục
Tin tức

Lời tựa, Lời bạt là gì

Lời tựa

Lời tựa (fore word) là Bài viết ở đầu sách để trình bày một số điều cần thiết về cuốn sách đó.

 Lời bạt

Lời bạt (introduction) là Bài viết ở cuối sách để trình bày thêm một số ý kiến có liên quan đến nội dung của tác phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *